Sinds 2003 verschijnt bij de ANWB de wandelgids ‘Wandelen met je hond, wandelingen in losloopgebieden’. De eerste vier gidsjes bevatten steeds andere routes. De laatste boekjes zijn herziene versies, al dan niet met nieuwe routes omdat sommige gebieden verboden werden voor loslopende honden.
De laatste versie is van oktober 2023. Van de routes heb ik hier foto’s geplaatst, zodat je een idee kunt krijgen van de omgeving.
Mocht je zelf foto’s maken van een wandeling uit dit boekje, plaatst ze dan op de FB-pagina van Wandelen met je hond.

2003

2005

2005

2008

2011


2015


2021


2023